Mountain Side Boutique Hotel

Ở 3 đêm, chỉ trả 2 đêm

Thời gian ưu đãi chỉ có hạn
Đây là một trải nghiệm bổ ích để nghỉ ngơi và đi đến Vũng Tàu. Lần đầu tiên, chúng tôi tặng 1 đêm miễn phí khi đặt phòng 3 đêm, với bất kỳ loại phòng nào, vào bất kỳ ngày mà bạn muốn.
  • Đã bao gồm ăn sáng
  • Phòng bất kỳ
  • Ngày bất kỳ
  • Không thể hoàn trả
  • Ngày ở có thể được sửa đổi và không bị thu phí phạt, tối đa 1 tuần trước khi đến.
  • Thời gian lưu trú này không đủ điều kiện cho quyền lợi thành viên của The Wind
Đặt ngay