Mountain Side Boutique Hotel

Miễn phí quà tặng khi đăng nhập

Nhận ngay giá tốt tại website ww.thewind.com.vn
Miễn phí gia nhập thẻ thành viên, nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần đăng nhập để truy cập ngay vào giảm giá chỉ dành cho thành viên của chúng tôi trên mỗi phòng, mỗi ngày. Thêm nữa bạn sẽ nhận được quyền lợi của thẻ Vàng ngay lập tức, trong khi mỗi đêm bạn ở lại gần hơn để nhận phần thưởng ngay lập tức tốt hơn. Bạn sẽ nhận được ngay các quyền lợi của thẻ Vàng .
  • Giảm ngay 10% cho 1 phòng/1 ngày
  • Nhận ngay giá tốt và ưu đãi chỉ dành cho khách hàng thành viên
  • Tham gia "Vòng quay may mắn" mỗi khi bạn check-in để có cơ hội nhận được một đêm nghỉ dưỡng miễn phí
  • Qùa tặng chào đón
Login Now