Mountain Side Boutique Hotel

Family Weekend Holiday

Thời gian ưu đãi giới hạn
Đây là thời gian để đi chơi cùng gia đình và giúp chúng tôi giảm giá 20% cho toàn bộ thời gian lưu trú khi đặt phòng gia đình từ 2 đêm trở lên
  • Nhận giảm giá 20% với giá thông thường
  • Đã bao gồm ăn sáng
  • Nhận giảm giá 20% với giá thông thường
  • Không thể hoàn trả
  • Ngày ở có thể được sửa đổi và không bị thu phí phạt, tối đa 1 tuần trước khi đến.
  • Dịch vụ này không áp dụng cho thẻ thành viên của The Wind
Đặt ngay